TUỔI HỒNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Tuổi hồng bé thật thần tiên
Dịu dàng giống mẹ,chăm, hiền giống cha
Gia đình ân sủng Thánh gia.
(nđc)