BIỂN SÓNG
Ảnh của Lê Trị
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
(Trích thơ của Xuân Quỳnh)