HỒNG MỀM CHÍN CÂY
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Thu về
ngoài tách trà ngon
Phải thêm một nhánh hồng vàng chin cây
Dịu dàng vị ngọt ngất ngây.
(nđc)