LÁ PHONG
Ảnh của Tấn Đạt
Anh nhặt cho em chiếc lá đỏ
Trên cành phong vừa rụng sáng nay
Ôi anh! đẹp quá mùa thu tới
Em nhốt đầy lòng gió heo may.
(Trích thơ của Trần Mộng Tú)