TRƯỚC BIỂN BAO LA
Ảnh của Tấn Đạt
Biển ơi, biển có biết không?
Có người ngắm biển mà lòng suy tư
Bao năm mài miệt kinh thư
Chiều nay cảm thấy tâm từ hiện ra
Yêu thương khắp cõi ta bà
Từ người đến biển bao la nghĩa tình
(Trích thơ của Thích Nữ Thu Liên)