BIỂN HOÀNG HÔN
Ảnh của Lê Trị
Ta khao khát chiều hoàng hôn trên biển
Có được em như hò hẹn hôm nao
Để cùng trao thứ hương vị ngọt ngào
Hòa quyện với tiếng rì rào của sóng
(Trích thơ của Mai Ngọc Thoan)