CÁNH BUỒM GIỮA MÊNH MÔNG/SAILING
Ảnh của Robert Helfman
Giữa muôn trùng trên biển rộng bao la
Giương cánh buồm không quản ngại đường xa.
(Trích thơ của Cao Giang Nam)