SEN HỒNG CUỐI HẠ
Ảnh của Đặng Đức Cương
Cuối Hè sen vẫn ngát hương
Khiến ong mê mẩn vấn vưong ngọt ngào.
(bt)