BƯỚM HOA
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Từ buổi bướm vàng đỗ thăm hoa
Đã thành gia thất .. kẻo mẹ la ...
Bướm không còn lượn, vờn hoa nữa
Bướm đã yên vui với mái nhà
(Trích thơ của Thiên Nhất Phương)