HOA BÊN ĐƯỜNG/BLOOMING FLOWERS
Ảnh của Robert Helfman
Lá xanh hoa thắm bên đường
Bỗng nhiên lòng thấy yêu thương mọi người.
(bt)