CON ĐÒ
Ảnh của Tấn Đạt
Mênh mang huyền diệu trên sông nước
Lờ lững con đò dâng ý thơ
Ru hồn lữ khách trong mê đắm
Gợn nước lung linh toả đôi bờ
(Trích thơ của Vũ Kim Thanh)