BƯỚM HOA
Ảnh của Lê Trị
Cánh bướm xinh gởi tình trên hoa thắm
Trong cơn mê đắm bướm lịm vào mơ
Một giấc mơ tiên khiến ai phải thẩn thờ
Bướm liệng hoa chao, nắng chào...gió sớm!
(Trích thơ của Huyền Băng)