HẢI ĐĂNG
Ảnh của Lê Trị
Vẫn đứng đó trong âm thầm chờ đợi
Bờ biển xanh hiu quạnh ngóng trùng dương
Từ mờ sương cho đến suốt đêm trường
Chiếu dọi sáng đường hải trình biền biệt.
(Trích thơ của Hải Hồ)