TĨNH LẶNG
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Lặng yên và thư thái
Nhìn mây bay cuối trời
Buông cái tôi nằng nặng
Thấy mình là.. muôn nơi...
(Trích thơ của Thích Tánh Tuệ)