GIŨA TRỜI BAO LA
Ảnh của Tấn Đạt
Dù cho biển rộng bao la
Xem ra vẫn kém tình ta với mình.
(nđc)