THÁC ĐỔ BÊN NÚI RỪNG
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Em có muốn về phố núi với anh không
Ngắm thác nước, bậc chín tầng cứ chảy
Ngắm cả hoàng hôn những chiều tà êm ái
Dọc ven đường dừng lại để cùng chơi.
(Trích thơ của MC Quang Sáng)