ÁNH NẾN NGUYỆN CẦU/THE CANDLES
Ảnh của Robert Helfman
Lung linh ánh nến nhiệm mầu
Vẳng nghe như tiếng nguyện cầu đâu đây.
(bt)