TRĂNG TREO ĐẦU CÀNH
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu.
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ.
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt.
Như đón từ xa một ý thơ.
(Trích thơ của Hàn Mặc Tử)