NỤ SEN MỚI
Ảnh của Tấn Đạt
Mùa đông sen ngủ say
Mùa hè, sen thức dậy
Lá non hiện lên trước
Búp sen hồng nhô sau
Mở cánh áo lụa màu
Sen thả hương vào gió
(Trích thơ của Nguyễn Hoàng Sơn)