GIẦC NGỦ TRƯA HÈ
Ảnh của Lê Trị
Ngày hè đánh giấc ngủ trưa
Quên đi những chuyện nắng mưa cuộc đời.
(nđc)