CHIỀU TÀ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Hoàng hôn đâu phải ngày đã hết
Bên kia chân trời hừng sáng bình minh.
(nđc phóng ngữ)

Every sunset is also a sunrise.
It all depends on where you stand.
(Karl Schmidt)