BỐ CỦA TÔI

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Món quà quý giá nhất mà Thượng đế ban cho

đó là Bố của tôi.

Happy Father's Day !

The greatest gift I ever had came from God

I call him Dad.

(unk)