GIA ĐÌNH
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Gia đình ân hưởng Chúa ban
Có cha có mẹ có đàn con ngoan.
(bt)