NGÕ HẸP/THE ALLEY
Ảnh của Robert Helfman
Không như đại lộ ồn ào
Ngõ sau yên ắng thanh tao hiền hòa.
(bt)