SÔNG NƯỚC QUÊ TÔI
Ảnh của Đặng Đức Cương
Xin mời người về thăm lại miền Tây
Để ngất ngây với vườn cây trĩu quả
Chín cửa sông chở đầy bao tôm cá
Ruộng bạt ngàn cho luống mạ thêm xanh
(Trích thơ của Ngươì Miên Tây)