CẦU TRƯỜNG TIỀN HUẾ
Ảnh của Tấn Đạt
Sông Hương nước chảy êm đềm
Trường Tiền thơ mộng ru êm câu hò.
(Trích thơ của Hạnh Nguyễn)