LỄ HỘI HOA ĐÈN SYDNEY

Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia

(Hình chụp tại Sydney Vivid Festival)

Vui chơi lễ hội huy hoàng

Đừng quên kẻ khó không nhà không cơm.

(bt)