MƠ CÁNH CHIM TRỜI
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Ước sao chắp cánh chim trời
An nhiên bay lượn rong chơi cuộc đời.
(nđc)