NẮNG MAI PHONG ĐỎ
Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia
Nắng ươm lá đỏ sau vườn
Ngỡ nàng Thu lại trên đường đến chơi.
(bt)