THÁNG HOA
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Tháng hoa Mẹ gọi mời
Hãy nghe lời Chúa dạy
Sống chính trực thẳng ngay
Mỗi ngày say kinh hạt.
(KD)