TRÊN ĐỒNG HOA XUÂN
Ảnh của Đặng Đức Cương
Mênh mang đứng giữa đồng hoa
Thân tâm an lạc chan hòa bình yên.
(bt)