RẠNG ĐÔNG
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Ban mai nắng rọi
trời hồng
Tình yêu nhân thế
vẫn nồng
nơi ta !
Khơi nguồn sống
khắp gần xa
Khúc vui
giai điệu ngân nga
đất trời !
(Trích thơ của Châu Nam Kim Minh)