HOA SA MẠC
Ảnh của Lê Trị
Cám ơn mưa nắng hài hòa
Phục sinh đất đá nở hoa rộn ràng.
(nđc)