Chiều thứ Sáu 27 tháng Tư, ông Greg Burke, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, đã đưa ra một tuyên bố bằng tiếng Tây Ban Nha về các cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô với các nạn nhân của việc lạm dụng tình dục tại Chí Lợi.

Ông Greg Burke nói rằng từ chiều thứ Sáu Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu “các cuộc gặp gỡ cá nhân với các nạn nhân”.

Theo “mong muốn của Đức Thánh Cha”, sẽ không có thông tin chính thức về các cuộc họp này.

Ưu tiên của Đức Thánh Cha là “lắng nghe các nạn nhân, xin họ tha thứ và tôn trọng tính bảo mật” của các cuộc gặp gỡ này.

Ông Greg Burke mô tả bầu khí trong các cuộc gặp gỡ này là nhằm tạo ra như một “niềm tin và sự đền bù cho những khổ đau”. Sau đó, ông lặp lại những gì đã được thông báo vào hai ngày trước đó, tức là hôm thứ Tư 25 tháng Tư, rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cho phép mỗi người được mời có thể trình bày vụ việc “bao lâu cần thiết”, không giới hạn về thời gian. Do đó, không có “lịch hẹn cố định” hoặc các “chủ đề được thiết lập trước” trong các cuộc gặp gỡ.

Ba người bị lạm dụng được gặp Đức Thánh Cha trong dịp này là Juan Carlos Cruz, James Hamilton và Jose Andrés Murillo. Ông Burke nói thêm rằng Đức Giáo Hoàng biết ơn họ đã chấp nhận lời mời.
Source: Vatican News - Burke names Chilean abuse survivors attending papal meeting