HÃY ĐẾN VỚI TA
Ảnh của Mỹ Lê
(Hình chụp tại Đan viện Châu Sơn Sacramento)

Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng,
Hãy đến với Ta, thì sẽ được nghỉ ngơi..
(Mt 11:28)

“Come to me,
all you who are weary and burdened,
and I will give you rest.
(Mt 11:28)