BÊN TRỜI MÂY NƯỚC
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Bên trời mây nước như mơ
Tâm yên lòng thấy thảnh thơi lạ thường
Quên đi những nỗi đoạn trường.
(nđc)