HỪNG ĐÔNG
Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia
Phía trời đông ánh hồng dần tỏ
Sương phủ đầy thảm cỏ long lanh
Nắng ấm về đánh thức vạn chồi xanh
Se thấm lạnh buổi bình mình rực sáng....
(DHD)