BAN MAI HOA NỞ
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Ban mai hoa nở sau nhà
Cảm ơn buổi sáng thật là bình yên.
(tn)