GIỮA TRỜI SUY TƯ
Ảnh của Tấn Đạt
Giữ lòng yên ắng vô tư
Thân tâm đứng trước phù hư cõi đời
Nhẹ nhàng như áng mây trôi
Thản nhiên bay đến chân trời hư vô
(Trích thơ của Sương Anh)