CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Trời tưng sáng, ngày thứ Ba,
Vườn xanh hoa lá chan hòa nắng Xuân.
Chúa Sống Lại, khỏi mộ phần,
Hiện ra đây đó trong thân xác người.
Chúc: ”Bình an cho các ngươi,
Phước cho kẻ chẳng thấy người đã tin…
(Trích thơ của Nguyễn Thiện Nhân)