THẬP GIÁ TRONG TRỜI XANH NGÁT
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Uy nghi Thập giá trời xanh
Không trung vang vọng vinh danh Chúa trời
Alleluia ! Alleluia !!!
(nđc)