ÁNH QUANG THẬP GIÁ
Ảnh của Tấn Đạt
Nhìn lên đồi Gôn-gô-ta,
Chúa trên Thập Giá giao hoà trần gian,
Cứu ta khỏi kiếp lầm than,
Đưa lên hưởng phúc Thiên Đàng vĩnh an.
(Trích thơ của Đinh Văn Tiến Hùng)