MÂY VƯƠNG BIỂN CHIỀU
Ảnh của Lê Trị
Biển chiều nay có đông người thế
Sao lòng ta vẫn mãi thấy cô đơn
Biển ngàn năm ru hoài con sóng hát
Sóng bạc đầu gói trọn miền ái ân.
(Trích thơ của Hoài Ân)