RỪNG CÂY CUỐI ĐÔNG
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Cuối đông rừng vẫn khô cằn
Chờ mùa xuân đến đầy tràn lá xanh.
(bt)