TRÁI TIM NHỎ XINH
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Trái tim nho nhỏ xinh xinh
Mong sao gìn giữ nguyên trinh vẹn toàn.
(tn)