LẺ BÓNG
Ảnh của Đặng Đức Cương
Đồng sâu đơn độc cánh cò
Cảm thương thân Bậu chuyến đò lỡ duyên…
(Trích thơ của Phượng Tím)