BÌNH MINH
Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia
(Hình chụp tại Port Kembla Beach NSW Australia)

Bình minh trên biển vắng.
Ánh nắng vàng rực rỡ
Dâng đầy như nỗi nhớ
Em luôn dành cho anh….
(dhd)