PHÂN ƯU:
Trong niềm tin cậy và phó thác vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, chúng tôi vừa nhận được tin:

Cụ Đaminh Đinh Viết Ngôn
Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1927 Tại Thức Hóa-Bùi Chu, Nam Định, Việt Nam
được Chúa gọi về Quê Hương Trên Trời lúc 3 giờ 12 phút chiều Ngày 26 tháng 1 năm 2018 Tại Orange, California, USA
Hưởng thọ 90 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN - PHÁT TANG - AN TÁNG
Thứ Năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018

Tại Peek Family Funeral Home (7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683) 714-893-3525
12 PM – 8 PM : Thăm viếng & Cầu nguyện (Peek Family Phòng Số 5)
2 PM: Nghi thức phát tang và làm phép xác

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018
Tại Peek Family Funeral Home (7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683) 714-893-3525
12 PM – 7 PM: Thăm viếng & Cầu nguyện (Peek Family Phòng Số 5)
7 PM -- 8 PM: Gia Đình chia sẻ - Tiễn Biệt

Thứ Bảy ngày 10 tháng 2 năm 2018
Tại Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô: 13280 Chapman Ave. Garden Grove, Ca 92840 (714-971-2141)
8 AM: Thánh lễ an táng tại Aboretum.
Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an tang tại nghĩa trang Cathedral Memorial Gardens

Xin thành kính phân ưu cùng Đại Gia Đình Họ Đinh, các con cái và cháu chắt của Cụ Đa Minh.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón linh hồng Đa Minh về Thiên quốc trong cuộc sống mới muôn đời.

LM John Trần Công Nghị và gia đình thông gia