PHÂN ƯU

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh,

VietCatholic trân trọng thông báo:Bà NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG

Phu Nhân gìáo sư Trần Văn Cảnh - Cộng tác viên thường trực của Vietcatholic tại Paris

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 13g30, ngày 20.01.2018

tại nhà thương Pitié-Salpêtrière, 75013-Paris

Hưởng thọ 67 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH VIẾNG XÁC VÀ NGHI LỄ

Thứ ba, ngày 23.01.2018:

1. Từ 15g00 đến 16g00: viếng xác, cầu nguyện tại Chambre Mortuaire, số 22, đường Bruant Paris 75013, do Thầy phó tế Phạm Bá Nha hướng dẫn.

Thứ tư, ngày 24.01.2018:

2. 8g00, Đức Ông Mai Đức Vinh và tang gia cử hành nghi thức tẩm liệm, làm phép xác, làm phép khăn tang và phát tang. 8g30 đi Giáo Xứ.

3. 9g30 tại nhà thờ GXVN Paris, 2 Villa des Épinettes, 75017 Paris, Đức Ông chủ tế Thánh lễ an táng và giảng lễ. Cha Nguyễn Kim Sang và cha Vũ Minh Sinh cùng đồng tế. Ca đoàn Lê Bảo Tịnh hát lễ. 11g đi nghĩa trang

4. 12g00 Đức Ông chủ trì nghi thức hạ huyệt tại nghĩa trang Cimetière Parisien d’Ivry, 44 Avenue Verdun, 94200 Ivry sur Seine. 12g30 chấm dứt.

LM Trần Công Nghị -Toàn Ban Giám Đốc và Ban Biên Tập Thành Kính Phân Ưu