THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Anh Em Lớp Mỹ Sơn 1961 Giáo Phận Long Xuyên nhận được tin buồn:

Cha Giáo Tôma Đỗ Thanh Hà
15.10.1936-16.11.2017.
Vừa hoàn tất hành trình đức tin nơi dương thế, nay Cha Giáo Tôma đã về nhà Cha trên Trời
lúc 8 giờ 45 sáng ngày 16/11/2017 tại Nhà Hưu Hưỡng Thánh Giuse, Anaheim, California, Hoa Kỳ.
Hưởng Thọ 81 tuổi.

Anh Em Lớp Mỹ Sơn chúng con nhớ thương Cha Giáo Tôma Đỗ Thanh Hà
và xin Thành Kính Phân Ưu cùng Giáo Phận Long Xuyên,
Cha Nghĩa Tử FX Bùi Ngọc Tỷ, và Tang Quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Cha Giáo Tôma về hưởng
hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

Lớp Mỹ Sơn năm 1961 Giáo Phận Long Xuyên